Bồ công anh

Cách lưu trữ bồ công anh cho mùa đông

Có thể lưu trữ bồ công anh bằng cách thu hái đúng mùa và ép lấy nước, chia nhỏ, cho vào bình chứa để đông đá. Khi mùa không có nguyên liệu như vào mùa đông thì lấy 1 phần đông đá ra dùng thay thế rau tươi. Tuy nhiên mọi phương pháp bảo quản hay thay thế nguyên liệu sẽ không đạt hiệu quả cao như ép lấy nước từ rau tươi đúng theo Công Thức Xanh.

Viết bài: Minh Hải.

Nguồn: https://www.facebook.com/tt.ageloc/videos/a.10209021694127532.1073742070.1472741451/10211038004334027/?type=2&theater