Bơ hạt phỉ – hazelnut butter

Bo Hat Phi
Bo Hat Phi

Hạt phỉ

Bo Hat Phi 01
Bo Hat Phi 01

Nguồn

Bo Hat Phi 02
Bo Hat Phi 02

Tác giả: Gwen Quyên Tran, 1/5/2019
Vidéo hướng dẫn: https://www.facebook.com/gwen.q.tran/videos/10156909280591708/
Hình: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156909583906708&set=a.10155441478876708&type=3&theater

Bơ hạt phỉ

Bo Hat Phi
Bo Hat Phi
Bo Hat Phi
Bo Hat Phi