Dền vào đạm tăng

0
453

Nguyên liệu

  • Hạt dền (amaranth, amarante)

Thuy-Trinh Nguyen, 17/5/2019
Vidéo: https://www.facebook.com/tt.ageloc/videos/vb.1472741451/10214738415721999/