Lời chúc Giáng sinh 23/12/2017

0
624

Cho Đời Mãi Xanh gởi lời chúc giáng sinh đến tất cả các tình yêu xanh năm châu!

Khoa học gia Thuy Trinh Nguyen
Tình nguyện viên Như Sương, đại diện châu Âu
Tình nguyện viên Hằng Bùi, đại diện châu Mỹ
Tình nguyện viên Trâm Ngô, đại diện châu Á
Tình nguyện viên Kelly Trần, đại diện châu Úc