Nước Đỏ Về Tim

0
2462

Công thức này là công thức của ngày 14/2 (xem video), được đổi tên thành “Nước Đỏ Về Tim” để dể nhớ!

Toàn bộ trong album này có 21 công thức. Có thể bắt đầu mỗi công thức 3 ngày. Đừng chần chờ nếu muốn được khoẻ ngay.

Bà bầu không được dùng công thức nào có khổ qua.

KHG Thuy Trinh Nguyen