Trắng vô người khỏe re (4)

0
407

Cách làm sữa yến mạch tại nhà

Nguyên liệu

Yến mạch, tiếng Anh là oat, tiếng Pháp là avoine

Thuy – Trinh Nguyễn, 18/7/2019
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=RJqlDJBRjZk