Uống xanh

0
12114

Mục Uống Xanh gồm thông tin về cách thực hành uống xanh và các công thức xanh của KHG Thuy-Trinh Nguyen.

(Hình: Thuy Trinh Nguyen)

Bắt đầu uống xanh

 • Dành cho người mới bắt đầu, ghi chú cho người có bệnh… Xem thêm

Công thức Xanh

 

 1. Trắng tới vảy nến chới với (3), 7/4/2018

 

 1. Tím vô đại tràng ổn, 13/12/2017

 

 1. Đỏ vào áp ổn, 2/1/2019
 2. Đỏ lên huyết áp hạ, 12/1/2019
 3. Đỏ lên huyết áp hạ (2), 16/1/2019
 4. Đỏ vào lợi niệu, 1/1/2018
 5. Đỏ vào máu thông, 3/3/2017
 6. Nước đỏ về tim, 14/2/2017
 7. Đỏ vô da khỏe, 6/9/2017
 8. Đỏ vô ung thư né, 9/11/2017
 9. Đỏ vô ung thư né (2), 9/11/2017
 10. Đỏ thắm tình người, 10/6/2017
 11. Đỏ vô chân đẹp, 23/4/2018
 12. Đỏ vô chân đẹp (2), 28/4/2018
 13. Đỏ vô anh vui em cười, 27/6/2019

 

 1. Vàng vô sỏi tan, 4/3/2017
 2. Vàng vô người cười, 4/10/2017
 3. Vàng Đỏ Vô Áp Tăng, 22/4/2017
 4. Thanh lọc đại tràng, 27/6/2018
 5. Vàng lên đói ngắt, 18/4/2019

 

 1. Cam vào máu cam ngưng, 6/3/2017
 2. Cam vô sỏi nát, 29/6/2018
 3. Cam vô mắt sáng, 30/3/2017
 4. Cam vô ung thư khiếp, 5/4/2017
 5. Cam vô ung thư khiếp (2), 15/6/2018

 

 1. Xanh vào áp ổn, 25/1/2017
 2. Xanh vào áp ổn (2), 25/1/2018
 3. Xanh lên đường hạ, 1/2/2017
 4. Xanh lên đường hạ (2), 24/2/2017
 5. Xanh lên đường hạ (3), 12/3/2018
 6. Xanh lên đường hạ (4), 25/10/2018
 7. Xanh vào cholesterol nhào, 27/2/2017
 8. Xanh vô dạ dày cười, 20/4/2017
 9. Xanh vô dạ dày cười (2), 10/5/2017
 10. Xanh vào dạ dày tươi (3),
 11. Xanh vào táo bón chào,
 12. Xanh vô trĩ sợ, 22/2/2017
 13. Xanh vô phổi khoẻ, 19/2/2017
 14. Xanh vào suyễn chạy, 6/6/2018
 15. Xanh vô tiểu mát, 18/2/2017
 16. Xanh vô phụ nữ tươi, 3/4/2017
 17. Xanh vô phụ nữ tươi (2), 9/10/2017
 18. Xanh vô sỏi ra, 20/2/2017
 19. Xanh lên động kinh giảm, 9/3/2017
 20. Xanh vô gan cười, 23/2/2017
 21. Xanh vô gan cười (2), 12/12/2017
 22. Xanh vô dị ứng né (1), 21/3/2017
 23. Xanh vô dị ứng né (2), 22/3/2017
 24. Xanh lên mụn biến, 2/3/2017
 25. Xanh vô da khoẻ (1), 10/4/2017
 26. Xanh vô da khoẻ (2), 13/5/2017
 27. Xanh vô da khoẻ (3), 8/7/2017
 28. Xanh tới vảy nến chới với (1), 2/4/2018
 29. Xanh tới vảy nến chới với (2), 5/4/2018
 30. Xanh vào nám bay, 10/2/2018
 31. Xanh vào nám bay (2), 28/8/2018
 32. Xanh vô giáp khoẻ (1) suy giáp, 25/2/2017
 33. Xanh vô giáp khoẻ (2) cường giáp, 26/2/2017
 34. Xanh vào người khoẻ re, 16/2/2017
 35. Xanh vào người khỏe re (2), 31/8/2018
 36. Cho đời thêm xanh, 28/2/2017
 37. Xanh vào chắc xương, 30/10/2017
 38. Xanh vào chắc xương (2), 22/1/2018
 39. Xanh lên Gout xuống, 17/2/2017
 40. Xanh vô mắt sáng, 1/4/2017
 41. Xanh vào ung thư sợ, 4/4/2017
 42. Xanh vào ung thư sợ (2), 8/6/2018
 43. Xanh vào ung thư sợ (3), 11/6/2018
 44. Xanh vô Ngoan cười, 14/4/2017
 45. Xanh lên bốc hỏa hạ, 7/7/2019

Nước xanh theo công thức của KHG Thuy Trinh Nguyen: Tím vô đại tràng ổn, Xanh vô gan cười 2, Nước ép bưởi chùm. (Hình: Thuy-Trinh Nguyen)

Sữa hạt

 1. Sữa hạnh nhân (amande)
 2. Sữa đậu óc chó, (noix) 7/4/2017
 3. Sữa hạt điều tươi, 18/4/2017
 4. Sữa hạt phỉ (hazelnut), 12/4/2017
 5. Sữa hạt hồ đào (pecan, noix de pécane): Trắng vô người khoẻ re (3), 10/12/2017
 6. Sữa yến mạch (oat, avoine): Trắng vô người khoẻ re (4), 18/4/2018
 7. Sữa hạt hạch (brazil nuts), 29/11/2018
 8. Sữa mè đen: Xám vào tóc đen, 30/10/2018
 9. Sữa đậu gà: Vàng vô đạm lên, 29/3/2019
 10. Lứt vào người khoẻ re, 2/4/2019
 11. Sữa diêm mạch: Quinoa vào đạm lên, 10/4/2019
 12. Sữa kiều mạch: Kiều mạch vào đạm tăng, 25/4/2019
 13. Sữa hạt dền: Dền vào đạm tăng, 17/5/2019
 14. Sữa hạt mắc ca (macadamia): Trắng vô người khỏe re (5), 18/7/2019
 15. Sữa hạt anh túc: Anh túc vào dịu nỗi đau, 24/7/2019

 Tài liệu tham khảo

Dụng cụ

 • Dụng cụ đo độc tố, máy ép… Xem thêm

Nguyên liệu

 • Phân biệt hạt Chia thật và giả, lưu trữ bồ công anh cho mùa đông… Xem thêm

Trả lời câu hỏi

 • Câu hỏi thường gặp, trả lời câu hỏi… Xem thêm

Viết bài: Minh Hải
Viết ngày: 25/1/2017. Cập nhật: 24/7/2019.