Vàng vô đạm lên,

0
407

Công thức

  • Đậu gà (chickpea, pois chiche): ngâm qua đêm, nấu chín, 150g (tương ứng với thể tích 1 cup = 250mL)
  • Nước: 750mL (1 phần đậu + 3 phần nước theo thể tích)
  • Muối: một tí xíu
  • Xay nhuyễn trong 2 phút
  • Không lọc, uống cả cái và nước

Thuy-Trinh Nguyen, 29/3/2019
Vidéo: https://www.facebook.com/tt.ageloc/videos/vb.1472741451/10214427942920373/