Xám vào tóc đen

0
1491

Công thức

  • 80g mè đen
  • 500mL nước

Thuy-Trinh Nguyen, 30/10/2018
Video. https://www.facebook.com/tt.ageloc/videos/10213474949776140/