CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ PHỤ KHOA

Z3739085705659 C27df3da87c13794ed8675199ea8c980

Các chị em đến kỳ đèn đỏ rất khổ sở với những cơn đau bụng quằn quại. Nhờ uống xanh đều mà những ngày này trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng êm ái.

Z3739085631251 57af9a65536d98e0d7659d4affb6a8f1 Z3739085662021 68579b3537fcfa05b3610dcb33fbbe4f Z3739085683330 0fbe4cdf434b729d346695ba32d693b8 Z3739085705659 C27df3da87c13794ed8675199ea8c980 Z3739085727445 A2e133076d78acd8a168234fd9bb31e0 Z3739085756021 820bd2926981fcdb9155037489fc8140