Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018

Cho Đời Mãi Xanh đón mừng năm mới với những công thức đẹp nhất. Từ trái sang phải: Đỏ vào máu thông, Cam vào máu cam ngưng, Tím vô đại tràng ổn, Xanh vào áp ổn. Hình: Ái Trinh
Từ trái sang phải:
Đỏ vào máu thông, Cam vào máu cam ngưng, Tím vô đại tràng ổn, Xanh vào áp ổn.
Hình: Ái Trinh