Kỷ niệm một năm Cho Đời Mãi Xanh, tháng 2/2018

Day 11: Feb 11, 2018: Xanh Vào Nám Bay... Mới về tới SG, tranh thủ uống tí xanh.

Kỷ niệm một năm Cho Đời Mãi Xanh. Tháng 2 là tháng ung thư, chúng ta cùng nhau uống xanh để nhắc nhở chính mình cần phòng bệnh khi chưa bị bệnh.

Khi tiền tài mất, có nghĩa là không mất gì cả, nhưng khi sức khỏe mất đi, có nghĩa là đã mất đi tất cả.

Tầm nhìn một năm là uống rượu
Tầm nhìn một mười năm là uống bia
Tầm nhìn một trăm năm là uống xanh!
Bạn là người có sức nhìn hay tầm nhìn?

Thuy Trinh Nguyen
Tháng 2/2018