Kết quả uống xanh, 26/4/2018

Cho và nhận đều mang đến hạnh phúc. Cho không có nghĩa là mất đi, mà đó là lúc chúng ta được nhận lại rất nhiều – dưới muôn vàn hình thức khác nhau.

Cháu không biết Cô tên gì nhưng cháu rất cảm ơn những lời chia sẻ của Cô và hy vọng sẽ giúp được thêm nhiều người khác uống xanh qua những lời trong đoạn video này.

Cám ơn tình nguyện viên Tường Vân Trần đã thu lại đoạn video này.

Bài gốc: https://www.facebook.com/tt.ageloc/posts/10212275552951969