Bánh mì kẹp với bã xanh và bã hạnh nhân

https://www.facebook.com/gwentt/videos/10155940186566708/?hc_ref=ARQUOITT0JHbNLLH2CuKz9XkhL7tK2JZx2OrAa3ojb9dMSDhOj7n1B6RNwvboCYxS4Q

BÁNH MÌ KẸP với BÃ XANH & BÃ HẠNH NHÂN
VEGGIE BURGER made with GREEN JUICE PULP & ALMOND PULP

Gwen Quyên Tran
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155940889061708&set=a.10155441478876708&type=3&theater