Calgary, AB, Canada

Nơi đâu có người Việt Nam là nơi đó có tình yêu xanh. Kết thúc 14 ngày nghỉ phép với gia đình và chiều nay hân hạnh được anh Tài và chị Bình đi gần 2 tiếng đến chở TT về Calgary chơi một đêm. Vừa tới nhà là có xanh uống và có một tô bún riêu làm bằng bã hạnh nhân – ngon không nói nên lời á. Cám ơn sự tiếp đón đầy tình thương của anh chị. Đây là lần đầu tiên gặp anh chị ở ngoài đời nhưng cứ như là quen nhau từ nhiều nhiều năm lắm vậy.