Souplantation/Sweet Tomatoes (Fountain Valley, CA).

Nơi nào có người Vietnam, nơi đó có tình yêu xanh. Đi ăn rau xanh cùng 2 vợ chồng a Vinh, chị Nhung. Mỗi người một đĩa rau đậu là no tới chiều nhưng nếu ép lấy nước thì được chừng 20-30 mL – đó lý là do tại sao chúng ta không đủ chất trong ngày mặc dù cứ nghĩ là mình ăn đủ.

Hỏi: vậy làm sao mới đủ?
Trả lời: uống xanh đi….

Hỏi: vậy uống xanh bao lâu?
Trả lời: vậy thì uống nước bao?